Odkryj niezwykłe miejsce! Wizyta w Parku Miniatur Świętokrzysko pozwala odbyć każdemu niesamowitą podróż po regionie Ziemi Świętokrzyskiej. Rozciąga się na powierzchni 2 400 m2 i gromadzi wyjątkowe zbiory, a mianowicie kopie najważniejszych 20 obiektów regionu w skali 1:20. Przedstawiają stan idealny budowli, z czasów ich największej świetności. Rozmieszczone są bardzo pomysłowo, bo na obszarze przypominającym kształtem województwo świętokrzyskie i dokładnie w tych miejscach, w których znajdują się w rzeczywistym stanie.

Park Miniatur Świętokrzysko to doskonała okazja, aby lepiej poznać województwo świętokrzyskie, aby odkryć jego barwną historię, aby zachwycić się pięknem budowli nie bez rozmachu stawianych w tym regionie. Wszystkie obiekty zostały odtworzone z najdrobniejszymi detalami, dzięki czemu można przeżyć niezwykłą podróż w przeszłość. Ta niecodzienna wystawa zabiera obserwatorów do niewielkich miasteczek i ich żydowskich dzielnic, do czasów kształtowania się państwa polskiego, do ery pary i wielkiej rewolucji przemysłowej, do przedchrześcijańskich czasów, jak i epok wielkich bitew.

Ten unikalny w skali regionu świętokrzyskiego park miniatur odzwierciedla budynki sakralne, dawne warownie i budynki obronne, jak i przemysłowe zabytki. To idealna okazja, aby przekonać się jak mieszkał Henryk Sienkiewicz w swoim pałacu w Oblęgorku, jak prezentuje się prawdziwie obronny zamek w Szydłowie, jak wyglądał zakład hutniczy w Maleńcu, zobaczyć Pałac Biskupów Krakowskich, gdzie nocami z ram obrazu wychodzi czarna dama, a także poznać prawdziwy kształt wielu innych niezwykłych budowli. A to jeszcze nie wszystko!

Park Miniatur Świętokrzysko proponuje skorzystanie z e-przewodnika, gdzie zamieszczone zostały opisy wszystkich obiektów w trzech wersjach: dla najmłodszych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz w czterech językach do wyboru: polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Zapraszamy do Parku Miniatur. Świętokrzyskie to miejsce pełne atrakcji.

Nasze miniatury

Zamek w Chęcinach

Budowę zamku rozpoczęto w XIII wieku, a Fundatorem warowni był prawdopodobnie Władysław Łokietek, W XIV wieku zamek uznawany był za jedną z najpotężniejszych polskich twierdz. Władysław Łokietek zwoływał tu zjazdy rycerstwa, które uznaje się za początek naszych sejmów. W Chęcinach rezydowali członkowie rodziny królewskiej. Możliwe, że przebywała tu również królowa Bona, która po śmierci Zygmunta Starego miała zgromadzić w twierdzy owiane legendami wielkie skarby.

Pałac w Chrobrzu

Pałac w Chrobrzu został wzniesiony w 1850 roku z fundacji  margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, który planował umieścić tu Bibliotekę Ordynacji Myszkowskiej. Obecnie znajduje się tu Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia.

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach został wzniesiony w latach 1637–1644 z fundacji biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Jest on wspaniale zachowanym i najcenniejszym przykładem polskiej rezydencji z epoki Wazów. Pomimo pewnych przekształceń dokonanych w XIX wieku, pałac zachował pierwotną bryłę, dekorację elewacji oraz oryginalny wystrój wnętrz. Obecnie w pałacu mieści się Muzeum Narodowe.

Pałac w Kurozwękach

W XIV wieku Dobiesław z Kurozwęk wybudował drewniano-murowany zamek, siedzibę rodu Kurozwęckich. Początkowo miał on charakter obronny, był jednym z pierwszych murowanych zamków rycerskich w Polsce. W latach 90. XX wieku pałac w Kurozwękach wraz z otaczającymi go gruntami powrócił do swych prawowitych właścicieli – rodu Popielów.

Pałacyk w Oblęgorku

Pałacyk podarowała Henrykowi Sienkiewiczowi Polonia z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej. W urokliwej okolicy pisarz spędził wiele letnich miesięcy od 1902 do 1914 roku.  W 1958 roku w pałacyku otwarto muzeum.

Zamek w Sandomierzu

Zbudowany został w XIV wieku, a fundatorem gotyckiej budowli był król Kazimierz Wielki. W XVI wieku z inicjatywy króla Zygmunta Starego zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Niestety w 1656 roku został wysadzony przez wycofujących się z miasta Szwedów. Do naszych czasów  przetrwało jedynie skrzydło zachodnie. W 1986 roku zamek przeznaczono na siedzibę Muzeum Okręgowego.

Zamek w Szydłowie

Zamek w Szydłowie został wzniesiony z fundacji króla Kazimierza Wielkiego i stał się jedną z warowni broniących granic Małopolski. Zamek był kilkakrotnie przebudowany, zwykle po pożarach. Pod koniec XVIII wieku zamek został opuszczony. Do naszych czasów zachował się budynek zamkowej bramy, skarbiec, w którym mieści się obecnie muzeum oraz ruiny murów.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Wzniesiony w latach 1621-1644 zamek był jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich w Polsce. Ufundowany został przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Według legendy zamek posiadał 4 baszty – tyle, co pór roku, 12 sal – tyle ile miesięcy, 52 pokoje – tyle ile tygodni oraz 365 okien – tyle ile dni w roku. Dziś jest już tylko ruiną, wzbudzającą podziw i zaciekawienie swoją wielkością i tajemniczością.

Kolegiata w Opatowie

Kolegiata w Opatowie jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Kościół pod wezwaniem świętego Marcina z Tours został wzniesiony w XII wieku na planie krzyża łacińskiego. Świątynia była wielokrotnie remontowana i przebudowywana w stylu gotyckim, renesansowym i barokowym.

Klasztor Opactwo kamedulskie w Rytwianach

Perła architektury barokowej – pokamedulski erem klasztorny Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach został wzniesiony w 1624 roku z inicjatywy wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego. Obecnie znajduje się tutaj „współczesna pustelnia” – ośrodek rekolekcyjny i kontemplacyjny.

Klasztor św. Jakuba w Sandomierzu

Dominikański zespół klasztorny z kościołem pod wezwaniem świętego Jakuba w Sandomierzu powstał w 1226 roku. Największe wrażenie robi wspaniały, późnoromański, wejściowy portal uskokowy nawiązujący do sztuki włoskiej. Zdobiące cały kościół secesyjne witraże pochodzą z początku XX wieku.

Klasztor na Świętym Krzyżu

Kościół i klasztor na Świętym Krzyżu to miejsce znane w całej Polsce i zaliczane do wyjątkowych. Od stuleci przechowywane są tu Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, na którym skonał Chrystus. Obecnie obiekt jest udostępniony do zwiedzania.

Klasztor Cystersów w Wąchocku

Powstałe w 1179 roku opactwo cystersów w Wąchocku należy do zabytków najwyższej, światowej klasy. Fundatorem zespołu klasztornego był biskup krakowski Gedeon. Wspaniały, romański kościół został wzniesiony z dwukolorowych ciosów kamiennych: żółtoszarych i brunatno-czerwonych, i nawiązujących do dwukolorowego stroju cysterskiego. Świątynia jest trójnawowa, z prostokątnie zamkniętym prezbiterium. Wyposażenie jest głównie barokowe i rokokowe. Obecnie Opactwo jest jednym z najważniejszych punktów Europejskiego Szlaku Cystersów.

Kolegiata w Wiślicy

Bazylika kolegiacka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy jest pierwszym i największym w Polsce kościołem dwunawowym, ufundowanym w 1350 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Kościół był wielokrotnie restaurowany i remontowany.   W podziemiach bazyliki wiślickiej znajdują się pozostałości dwóch wcześniejszych, romańskich kościołów, datowanych na XII i XIII wiek.

Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy

W XIX wieku w podkieleckiej Bobrzy z inicjatywy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, zaplanowano budowę największego zakładu wielkopiecowego w Polsce. Zakład składać się miał z pięciu stojących obok siebie baterii, gigantycznego muru oporowego, sześciu budynków fabrycznych i osiedla dla pracowników. Niestety, zanim podjęto budowę groźna powódź i powstanie listopadowe przerwały prace. W istniejących halach przez kilkadziesiąt lat działała jedynie gwoździarnia.

Zakład hutniczy w Maleńcu

W Maleńcu, na rzece Czarnej Koneckiej, kasztelan łukowski Jacek Jezierski w 1784 roku spiętrzył wodę, po czym założył tartak, drutarnię i fryszernię. Po przebudowie uruchomiono walcownię, młotarnię i topornię. Zakład, nie zmieniając technologii produkcji, działał do 1967 roku. Tak kompletny obiekt przemysłowy jest unikatem w skali światowej i należy do dwóch zachowanych obiektów, reprezentujących przedindustrialny etap rozwoju przemysłu hutniczego i metalurgicznego. Obecnie to placówka muzealna, w której można oglądać cały proces produkcji.

Pudlingarnia i Walcownia – Nietulisko Fabryczne

Zakład powstał w latach 1834-1846 z inicjatywy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Obejmuje nie tylko zabudowania o charakterze produkcyjnym, lecz także rozległe założenie urbanistyczne z układem urządzeń hydrotechnicznych i osiedlem przemysłowym. W Nietulisku do dzisiaj można oglądać wspaniałe rozwiązania wodne oraz klasycystyczne ruiny gigantycznej walcowni.

Huta w Samsonowie

Zakład, z wyglądu przypominający pałac, rozpoczął działalność w 1823 roku. Powstały wówczas m.in.: zakład wielkiego pieca, skład żelaza i modeli i murowana węgielnia, Huta nastawiona była przede wszystkim na produkcję zbrojeniową.Obecnie zwiedzać i podziwiać można wszystkie ocalałe zabudowania, czyli wielki piec, ruiny wieży, halę odlewniczą, oraz podziemny kanał, którym doprowadzano wodę.

Pudlingarnia i Walcownia w Sielpi

Pudlingarnia i walcownia zostały wzniesione na rzece Czarnej Koneckiej w 1821 roku. Zakład pudlingarski zajmował się oczyszczaniem surówki żelaza. Ostatecznie zamknięto go dopiero w 1921 roku. W 1934 roku utworzono tu pierwsze w Polsce muzeum techniki. Od 1962 roku działa, jako Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Wyjątkowym elementem wyposażenia muzeum jest koło wodne o średnicy ok. 8,5 m i wadze ponad 80 ton, poruszające maszyny fabryczne.

Wielki Piec w Starachowicach

Jedyny zachowany w Europie kompletny ciąg technologiczny huty żelaza przetrwał w Starachowicach, gdzie na powierzchni 8 hektarów urządzono ekspozycję, zorganizowaną, jako Muzeum Przyrody i Techniki. Najcenniejszym obiektem muzeum jest 22-metrowy wielki piec do wytopu żelaza, wykorzystujący paliwo koksowe. Stanowi on jeden z najcenniejszych zabytków przemysłu hutniczego w Europie i na świecie.

Podziel się: